Cinsel Sağlığın Önemi

Sağlık, kişinin ruh, beden ve sosyal yönden tam iyilik haline denir. Yıllarca tartışma konusu olan cinsellik çoğu ülkede tabu olan cinsellik de sağlığın önemli bir parçasıdır. Cinsel sağlık doğum öncesi başlar, ömür boyu sürer ve ölümle son bulur. Cinsellik kişilerin tüm hayatı boyunca süren bir kavramdır.

Cinsellik Nedir?

Cinsellik üreme, haz, paylaşma ve sevginin birleşimiyle yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, özgür seçimleri doğrultusunda, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. Cinsellik denince akla karşı cins ile fiziksel eylem ve cinsel temas gelmektedir. Bu yanlış inanışın aksine cinsellik kişiyi sosyal, fiziksel, kültürel, toplum ve birçok açıdan içine alan bir oluşumdur. Cinsellik sadece karşı cins ile yaşanan bir olay değildir. Kişinin cinsellik anlayışı kendi hayatını ve çevresini ve yaşam kalitesini de bütünüyle etkiler.

Cinsel Sağlık

Cinsel sağlık ise kişin hayatı boyunca onu etkileyen önemli bir kavramdır. Kişinin özgüvenini, karşı cins ve diğer insanlarla olan ilişkisini etkilemektedir. Cinsel sağlığı olumsuz etkileyen binlerce faktör vardır. Kullanılan ilaçlar, yanlış inanışlar, tıbbi ve cerrahi girişimler, aile eğitimi, kadınlarda doğum, menopoz bunlar cinsel sağlığı olumsuz etkilemektedir. Psikolojik olarak da kişi özgüvenini yitirmiş, benlik duygusu aşağılanmış hissetmektedir. Örneğin menopoza girmiş bir kadının cinsel yaşamı sona ermiş gözüyle bakılır. Aksine her dönemin cinsel sağlık sorunları farklıdır ve bu göz önüne alınmalıdır.

Çoğu toplumda ayıp ve günah gözüyle bakıldığından cinsellik konuşulmamakta ve cinsel sağlığa önem verilmemektedir. Tabu olarak bakılan cinselliğin sadece kişi sağlığını değil toplumu gelecek nesilleri de etkileyeceği unutulmamalıdır. Cinsel sağlığa daha çok yer verilmelidir. Okullarda bununla ilgili dersler konulmalıdır. Halka özellikle kadınlara bu konuda seminer ve eğitimler verilmelidir.

Toplumlarda cinsellik tabu olarak kalmamalı kişiler özgürce bu konuda konuşabilmelidir. Cinsel sağlığa gerekli önem verilmeli ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörler bulunmalıdır. Bu faktörleri kişi tek başına veya bir sağlık kuruluşundan, psikiyatriden yardım alarak ortadan kaldırmalıdır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir cinsel yaşam beraberinde sağlıklı ve mutlu bir hayat getirecektir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *