Şizofreni Nedir?

Şizofreni klinik bir hastalıktır. Beyinde birden farklı semptomun birleşerek oluşturduğu bir rahatsızlıktır.

Bireyde, düşünce değişiklikleri, farklı ve çarpık düşünceler, özellikle halüsinasyonlar, paranoya, korku, davranış bozuklukları, sağlık ve sosyal çevre ile iletişimi olumsuz etkileyen ve genellikle şiddetli aynı zamanda uzun vadede seyir gösteren klinik bir hastalık olarak tanımlanır.

Şizofreni hastalığı bireyin normal şartlarda hayatını sürdürmesini oldukça zorlaştırır. Yaşam kalitesini ve yaşamaktan aldığı hazzı olumsuz yönde etkiler. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kişinin psikolojik ve genetik öyküsü hastalığa teşhis koymakta önemlidir.

Şizofreni Hastaları Saldırgan Mıdır?

Sosyal medya, televizyon dizileri, filmler ya da haberlerden edinilen bilgilerin aksine şizofreni hastalarının, izlenilen ve bilinen gibi saldırgan olmadıkları ve tehlikeli olmadıkları kesinlikle bilinmelidir. Çoklu kişilik bozukluğu ile karıştırılmamalıdır. Ve sanıldığının aksine hastalar tedaviye devam ettikleri sürece sosyal hayatlarında herhangi bir sorun ile karşılaşmazlar.

Şizofreninin Semptomları Nelerdir?

Aslında farklı aşamalarda farklı belirtileri olan şizofreni, alevlenme döneminde aldı ve düşünme bozuklukları ile ortaya çıkar. Örneğin kişi arkasından bir şeylerin döndüğüne inanır ve “herkesin arkasından konuştuğunu” düşünür. Özellikle bu düşünceler değiştirilemez derece kuvvetliyse, kişinin etrafına olan tavrı değişkenlik gösterir. Ya da kişi ses ve görüntü olmamasına karşın varmış gibi algılayabilir. Kişi bu gördüğü ve duyduğu şeylere yüksek sesle karşılık verirse kendi kendine konuşuyormuş gibi algılanabilir. Bu alevlenme sürecinden sonra kişide gündelik işleri yapmakta zorlanma gibi semptomlar ortaya çıkmaya başlar. Çoğu kolay sorunların üstesinden gelmekte zorluk yaşar.

Şizofreninin Sebebi Nedir?

Belirli olarak bir neden göstermek olanaksızıdır. Hastalığın çeşitli tipleri vardır ve her tipte farklı nedenler gözlemlenmektedir. Bunun yanında hastanın beyninde saptanan değişikliklere bakıldığında hastalığın sebebi mi yoksa sonucu mu olduğunu anlamak oldukça güçtür. Aynı zamanda anne karnındayken beynin normal gelişmemesi ve beynin gelişmesinden sorumlu genlerin görevini tam anlamıyla yapmamasından kaynaklı beynin gelişmemesinin de şizofreniye sebep olduğu düşünülmektedir.

Nasıl Tanı Konur?

Elbette tanı koymada yakın dönem şikayetleri değerlendirmek yanlıştır. Tanı koymakta aceleci davranmak hatalı tanıya yol açmaktadır. Tanı koymadan önce sıralı testler, düzenli muayene ve laboratuvar sonuçlarının ardından hastanın birkaç ay izlenmesinin ardından tanı konulması uygundur.

Yaygın Bir Hastalık Mıdır?

Nadiren görülen bir hastalık değildir. Neredeyse dünya üzerinde her 100 kişiden bir kişi hayatının belli bir döneminde şizofreni ile karşı karşıya kalmaktadır. İstanbul’da ise yaklaşık 50 ya da 60 bin civarında, Türkiye’de ise yaklaşık 300 ile 350 bin arasında şizofreni, hastası olduğu bilinmektedir. Bir de hastalığın getirdiği sosyal çekinme durumunu göz önünde bulundurursak, hastalığını itiraf etmeyen ortalama 1 ile 2 milyon arasında şizofreni hastası Türkiye sınırları içerisinde yaşamaktadır.

Hangi Yaşlarda Başlar?

Şizofreni genellikler 18 ile 25 yaş aralığında ilk sinyallerini göstermektedir. Bu yaş aralığı son zamanlarda 15 ile 45 yaş aralığına genişlemiştir.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.