Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki Fark

Psikiyatri ve psikoloji ortak çalışma alanları varlığından dolayı en çok birbiri ile karıştırılan bilim dallarıdır. Oysa ortak çalışma alanları olduğu kadar her ikisinin de nitelik ve nicelik bakımından çok farklı alanları ve metotları bulunmaktadır.

Farklar Nelerdir?

Psikoloji ve psikiyatri arasındaki fark ilk olarak eğitim ekolleridir.

Hekimlik terimine göre psikiyatri, hekimliğin ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukların tanılanmasıyla ve bunların iyileştirilmesiyle uğraşan uzmanlık dalıdır. Psikiyatri uzmanlığı için öncelikle tıp fakültesinde tıp eğitimi alarak tıp doktoru ünvanı kazanıldıktan sonra tıpta uzmanlık sınavı geçilmesi gereklidir. Psikiyatri uzmanlığı eğitimi tıp hekimliğine ek olarak 4 sene daha uzmanlaşma gerektirmektedir. Psikiyatri eğitimi alan kişiler ise psikiyatrist ünvanını kullanmaktadır.

Sözlük tanımına göre psikoloji ise; insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji alanında uzmanlaşmak için Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinde psikoloji bölümünde 4 yıl psikoloji lisans eğitimi alınmalıdır. Psikoloji biliminde uzmanlaşan kişiler ise psikolog ünvanını kullanmaktadır. Psikoloji lisans eğitimini tamamlayan kişiler yüksek lisans yaparak klinik psikoloji, sosyal psikoloji, spor psikolojisi, trafik psikolojisi, endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi gibi psikolojinin alt alanlarında uzmanlaşmaktadırlar. Psikolojinin alt alanlarından klinik psikoloji alt alanı psikiyatri ile en çok ortak noktası bulunan bilim dalıdır.

Psikoloji ile psikiyatri arasındaki temel farklılıklardan biriside psikiyatri uzmanının tıp hekimi olması dolayısıyla reçete düzenleyebilmesi, ilaç tedavisi yapabilmesi ya da diğer biyolojik tedavi yollarını kullanabilmesidir. Psikoloji bölümü mezunu kişi tıp hekimliği bilgisine sahip olmadığı için ilaçla tedavi yolunu kullanamaz ya da ilaç tavsiye edemez. Tüm bu farklılıkların yanında hem psikiyatrist hem de psikologlar alanlarında birçok farklı eğitim alarak kendilerini geliştirirler. Psikiyatri ve psikoloji farklılıkları olduğu kadar birçok ortak noktaları da bulunmakta ve bu ortak noktaları gereği insan ruh sağlığını koruma ve geliştirme açısından birbirinin ayrılmaz parçası ve tamamlayıcısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir